Aanmelden voor de 2018 school in Nijkerk is niet meer mogelijk. In de loop van 2018 en 2019 zal de school op meerdere locaties in Nederland worden opgestart. Kom dus regelmatig terug op deze site voor aktuele informatie.

Copyright 2017 Kingdom Lifestyle