P R A K T I S C H E   I N F O R M A T I E

AanmeldingKnop
  1. De lessen beslaan het hele eerste jaar van de Bethel Bijbelschool. Dit programma helpt je om je koninklijke identiteit te omarmen, de waarden van Gods Koninkrijk te leren en te wandelen in de autoriteit en kracht van je hemelse Koning: een levensveranderende ervaring met een blijvende impact op je leven.
  2. Er zijn extra trainingen toegevoegd van Kingdom Lifestyle. Deze trainingen zijn gericht op je persoonlijke groei en herstel, leiderschap en het meebouwen aan gezonde gemeenschappen.
  3. Omdat we het belangrijk vinden dat het programma een blijvende impact op je leven heeft, worden de plenaire lessen verder uitgewerkt in kleinere groepen.
  4. Om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke lesstof van Bethel te blijven, worden via een groot scherm de lessen van Bethel vertoond met Nederlandse ondertiteling. Op die manier wordt het voor jou mogelijk om van de eigen Bethel docenten les te krijgen. Een gemiddelde lesdag bestaat uit worship, twee lesblokken van Bethel in de ochtend en uitwerking in kleine groepen plus trainingen met live trainers in de middag.
  5. De Kingdom Lifestyle Trainingsschool is elke dinsdag, met uitzondering van schoolvakanties, van 09:00 tot 15:30 uur in gebouw Het Forum, aan de Berencamperweg 10 in Nijkerk.
  6. Er zijn 39 lesdagen. Volg zoveel als mogelijk alle lessen vanwege de opbouw in het programma.
  7. De lesdagen zijn vanaf 9 januari 2018, elke dinsdag, uitgezonderd schoolvakanties. Voor alle datums, zie het lesprogramma.
  8. Docenten: docenten van de Bijbelschool van Bethel aangevuld met docenten uit Nederland. Zie ook het overzicht met docenten op de hoofdpagina van de Bijbelschool.
  9. De prijs voor alle lessen, het hele jaar bedraagt:
   1. Voor individuen €82,50 per maand of €975 in een keer
   2. Voor echtparen €122,50 per maand of €1462,50 in een keer
   3. Voor groepen uit dezelfde gemeente: 2e deelnemer €852,50, 3e deelnemer €732,50, 4e deelnemer €610, 5e t/m 10e deelnemer €487,50. Maximaal 10 personen in een groepsopgave. Voor groepen is geen termijnbetaling mogelijk.
  10. Wanneer je je naast Kingdom Lifestyle inschrijft bij de School of Supernatural Heroes, vergoeden we een deel of het geheel van de kosten van de School of Supernatural Heroes. Wanneer je je inschrijft bij Kingdom Lifestyle zonder echtparen of groepskorting, betalen wij de School of Supernatural Heroes helemaal voor je. Wanneer je al gebruik maakt van een korting, vergoeden wij het lesgeld van de School of Supernatural Heroes gedeeltelijk.
  11. Er kunnen om praktische redenen verschuivingen plaatsvinden in het lesprogramma of docenten. De inhoud van het lesprogramma blijft echter ongewijzigd.
  12. Annulering van deelname is zonder bijkomende kosten mogelijk tot en met de eerste lesdag. Bij annulering voor 1 maart wordt 25% van de leskosten in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 1 maart worden de volledige leskosten in rekening gebracht.

Veel gestelde vragen

Richt Kingdom Lifestyle zich op een specifieke leeftijdsgroep?

Kingdom Lifestyle richt zich niet op een specifieke leeftijdsgroep. Dat is een bewuste keuze voor zowel de Bijbelschool als onze woongemeenschappen. Het koninkrijk wordt zichtbaar binnen generaties (Handelingen 2:17) en in familie van God zijn generaties aan elkaar gegeven.

Hoeveel tijd moet ik naast de dinsdagen vrijmaken voor de Bijbelschool?

We begrijpen dat veel mensen beperkt tijd hebben. De Bijbelschool is daarom zo opgezet dat de activiteiten op de lesdagen plaatsvinden. Sommige activeringsopdrachten kunnen buiten de lesdagen plaatsvinden maar die vragen niet veel extra tijd.

Moet er voor consumpties worden betaald?

Koffie en thee is gratis. We gaan ervan uit dat deelnemers hun eigen lunch meenemen.

Zijn er boeken die moeten worden aangeschaft?

Er hoeven geen boeken te worden aangeschaft. Het onderwijs wordt op de lesdagen gegeven. Daarnaast zijn er modulen om je te helpen bij de lesstof.

Copyright 2017 Kingdom Lifestyle