D E   V I S I E   V A N   D E   S C H O O L

AanmeldingKnop

God is in beweging in Zijn kerk. Overal zien en horen we dat er een groot verlangen is naar een beweging van God in ons land. Een beweging die mensenharten, gemeenten, dorpen en steden aanraakt met de kracht van Gods evangelie. Het besef neemt toe dat dit alleen kan als christenen een bovennatuurlijke leefstijl gaan leven. Een leefstijl waarin het bovennatuurlijke natuurlijk is. Een leefstijl waarin Gods Koninkrijk in en door ons leven heen zichtbaar wordt.

Kingdom Lifestyle is er om jou te leren hoe je de leefstijl van Gods Koninkrijk kunt leven in de praktijk van alledag. We beseffen ons dat het niet voor iedereen is weggelegd om hiervoor een voltijds Bijbelschool te volgen. Daarom  nemen we je een jaar één dag per week (uitgezonderd schoolvakanties) mee om te groeien in het leren leven in Gods Koninkrijk.

Het lesmateriaal van het eerste jaar van de Bethel School of Supernatural Ministry wordt op de ochtenden op groot scherm met Nederlandse ondertiteling aangeboden. De middag is gericht op wat het geleerde betekent in de praktijk van alledag. We willen dat de school door je leven heengaat en niet blijft bij onderwijs alleen. Elke les gaat dan ook gepaard met verwerkings- en activeringsopdrachten om het geleerde in de praktijk te brengen zodat het op die manier een stijl van leven wordt.

Op de middagen wordt verder live onderwijs gegeven door docenten uit Nederland. Om het programma toe te spitsen op de situatie in Nederland zijn aan het lesprogramma extra lessen toegevoegd. Die lessen zijn gericht op persoonlijke groei en herstel, leiderschap en het meebouwen aan gezonde gemeenschappen.

Wereldwijd zijn er al ruim 400 Bijbelscholen die op deze manier het onderwijs vanuit Bethel aanbieden. De Bethel School of Supernatural Ministry wordt door God gebruikt om letterlijk duizenden te trainen en toe te rusten in de bovennatuurlijke leefstijl van Gods Koninkrijk. Ook voor jou is het nu mogelijk om dit onderwijs te volgen.

Kingdom Lifestyle richt zich dan ook op iedereen die een jaar lang, één dag in de week wil investeren in verdere groei en ontwikkeling als discipel van Jezus.

Als jij op zoek bent naar een opleiding die je leven raakt, die groei, opbouw en sleutels aanreikt zodat het bovennatuurlijke natuurlijk wordt. Een opleiding waarin je samen met anderen je leven deelt, met elkaar optrekt en met elkaar groeit, dan is deze school voor jou. We willen je uitdagen om erbij te zijn. Om één jaar, acht uur per week te investeren in een blijvende groei in je wandel als christen. Wij hopen je dan ook te mogen verwelkomen op het Kingdom Lifestyle.

Copyright 2017 Kingdom Lifestyle